Rodzaje elektrowni kiedyś i dziś

Elektrownie to miejsca, które na przestrzeni wielu lat drastycznie się zmieniały. Na początku głównym rodzajem elektrowni były elektrownie wykorzystujące węgiel i gaz ziemny. Współcześnie przez problemy ekologiczne przedsiębiorcy i państwa starają się inwestować w energię ekologiczną. I tutaj pojawia się energia odnawialna i jej źródła. Jakie obecnie rodzaje elektrowni są najbardziej popularne?

Współczesne rodzaje elektrowni

Tak jak zostało to wspomniane wyżej, współcześnie inwestuje się w odnawialne źródła energii. Te źródła energii są zazwyczaj nazywane niekonwencjonalnymi. Są to m.in.:

  • energia wodna,
  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa.

Energia wodna – jak działa?

Energia wodna, a co za tym idzie oczywiście elektrownie wodne są najmniej popularnym typem elektrowni na świecie. Jednak są w stanie wyprodukować najwięcej energii w przeciwieństwie do trzech wymienionych wyżej źródeł. Wodna płynie wiecznie od początku do końca a to oznacza, że jest praktycznie nie do wyczerpania.

Mamy cztery rodzaje elektrowni wodnych, mogą one być to przepływowe, które korzystają z siły płynących rzek. Drugi opcja to opcja zaporowa, w tym przypadku woda piętrzy się dzięki wysokiej zaporze. Pozostałe dwa typy to szczytowo – pompowe i pływowe. Ta pierwsza jest skonstruowana w taki sposób, aby dostosowywała produkcję energii do jej zapotrzebowania. Pływowa bazuje na energii prądów morskich oraz pływach.

Energia słoneczna

Jednym z głównym warunków do korzystanie z tego rodzaju elektrowni i energii to, wystarczająco duża ilość dni słonecznych w roku. Sam proces gromadzenia energii polega na przetworzeniu promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Tutaj wyróżniamy rodzaje elektrowni: pośrednie i bezpośrednie. Ten pierwszy przemienia energię przy pomocy kolektorów słonecznych i przekazuje ją do elektrowni parowej (tzw. elektrownie heliotermiczne). Bezpośrednie natomiast, zwane helioelktrycznymi, polega na bezpośredniej przemianie energii pierwotnej na elektryczną.

Zobacz też: Automatyka domowa – od czego zacząć?

Energia wiatrowa

Praktycznie niekończący się zasób energii pochodzi właśnie z wiatru. Nie ma on ani końca, ani początku. Dodatkowo w produkcji tego typu energii nie występuje spalanie. Oznacza to, że najbardziej ekologicznym rodzajem elektrowni są elektrownie wiatrowe.

Do produkcji takiej energii potrzebujemy turbiny wiatrowej. Tutaj występują dwa rodzaje turbin z pionową osią obrotu (VAWT) i z poziomą (HAWT) – oba rodzaje są podobne w konstrukcji i funkcjonowaniu. Tutaj energia powstaje podczas gdy wiatr trafi na opór łopaty turbiny. Wtedy energia wiatrowa przekształca się właśnie w elektryczną.

rodzaje elektrowni

Zobacz także: Jak ładować nowy telefon – porady i wskazówki

Klasyczne rodzaje elektrowni

Mimo coraz to większego poparcia dla odnawialnych źródeł, elektrownie konwencjonalne wciąż dominują. W nich energia jest pozyskiwana w procesie spalania.

Typy elektrowni konwencjonalnych:

  • paliwa kopalne (węgiel i gaz ziemny),
  • biomasy,
  • biogaz,
  • energia jądrowa,
  • i odpady przemysłowe i komunalne.

Typy elektrowni wymienione wyżej są skuteczne i to właśnie sprawia, że ciężko jest się z nich wycofać. Jednakże nie są nieskończone, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo ich zużycia, reasumując trzeba być przygotowanym właśnie na taką okazję. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest etapowe redukowanie produkcji energii w sposób konwencjonalny. Jednocześnie budując elektrownie o rodzaju niekonwencjonalnym.

Redakcja defunc.pl