Regulamin sprzedaży sklepu internetowego defunc.pl

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem https://defunc.pl/ dalej w treści niniejszego Regulaminu zwany „Sklepem” jest IBE Technologies Sp. z o.o. (zwaną dalej IBE lub Sklepem) z siedzibą w Siedlcach przy ulicy gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000723697, NIP 821-265-69-10, REGON 369722670.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod nr telefonu +48 789 440 800.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://defunc.pl/
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://defunc.pl/
 2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje między innymi o właściwościach danego produktu, jego cenie, mocy, materiale z którego jest wykonany oraz o funkcjonalności. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych produktu. W szczególności wygląd produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sklepu wobec Klientów będących Konsumentami.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
 4. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru poprzez dodanie go do koszyka.
 5. Klient, składając w sklepie internetowym DEFUNC zamówienie, w celu dokonania tego zamówienia potwierdza znajomość Regulaminu sklepu i jednocześnie akceptuje jego postanowienia.
 6. W następstwie złożenia zamówienia, sprawdzenia jego poprawności przez Sklep oraz jego zaakceptowania przez Sklep, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z IBE Technologies Sp. z o.o.
 7. Każde zamówienie może obejmować nie więcej niż pięć (5) pozycji asortymentowych (przez co rozumie się oznaczenie rodzaju i ewentualnie modelu produktu). W ramach każdej z pozycji asortymentowych Klient może zamówić nie więcej niż dwa (2) egzemplarze tego samego Produktu, jednakże nie częściej niż jeden (1) raz w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.
 8. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone poprzez wiadomość e-mail. Stanowi ona jedynie potwierdzenie doręczenia zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sklepu i nie kreuje zobowiązań po stronie Klienta ani IBE Technologies.
 9. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji oraz prawidłowości jego dokonania przez każdą ze Stron. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sprzedającego oraz brak błędów ze strony systemu stosowanego przez Sklep.
 10. W trakcie procesu składania zamówienia Klient po dokonaniu wyboru produktów, które zamierza zakupić, określa adres dla dostawy zamawianych produktów, formę dostawy, formę płatności.

 

3. Szczegółowa instrukcja dokonywania zakupów w sklepie internetowym

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny u góry strony – ikona „Mój koszyk”. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Mój koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.
 3. Na stronie pokazującej wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku, należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru, jak również wybrać metodę płatności, a także ewentualnie zamieścić komentarz do zamówienia. Istnieje również możliwość wpisania kodu rabatowego w przypadku jego posiadania.
 4. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych /w tym ewentualnie danych do faktury/, należy wybrać sposób płatności.
 5. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online /płatność kartą płatniczą, przelewem międzybankowym, przelewem poprzez DotPay / lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
 6. Klient dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
 7. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź zakup”, a jeśli Klient wybrał płatność online, także po dokonaniu płatności poprzez serwis DotPay, Klient jest przekierowywany do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 8. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online /przelew lub płatność kartą płatniczą przez system DotPay/, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek iBE lub podmiotów pośredniczących w transakcji /np. serwisu DotPay/, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostaje zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 10. iBE Technologies może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 11. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 12. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia, lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 13. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep DEFUNC potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu należności na konto sklepu DEFUNC.
 14. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową pod adresem kontakt@defunc.pl
 15. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, sklep DEFUNC zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie DEFUNC lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie lub w zakresie przewidzianym w tym zamówieniu /w tym w szczególności lecz nie wyłącznie – opóźnienie dostaw/, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

17.1 Klient ma w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 17 powyżej do wyboru następujące możliwości:

 1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, DEFUNC zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie DEFUNC z obowiązku realizacji zamówienia.

17.2 Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar w sytuacji przedstawionej w ust. 17 i ust. 18, DEFUNC zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

3. Ceny towarów

 1. Ceny produktów w sklepie DEFUNC są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotych polskich.
 2. Ceny produktów podane w sklepie DEFUNC  zawierają koszt dostawy, który wynosi 0 złotych. Dostawa jest darmowa.
 3. Całkowity koszt zamówienia składa się z kosztu produktów i jest prezentowany Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru formy dostawy oraz formy płatności za zamówienie.
 4. Sklep DEFUNC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać za pośrednictwem: serwisu DotPay, przelewem międzybankowym lub za pobraniem /płatność przy odbiorze towaru/.

 

5. Promocja i wyprzedaż

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie DEFUNC są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wyprodukowane w Polsce.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu DEFUNC.

 

6. Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie www.defunc.pl
 2. Sprzedaż wysyłkowa odbywa się wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi w przypadku przesyłki kurierskiej – 1 – 2 dni roboczych.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu DEFUNC wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 5. Sklep DEFUNC nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy kurierskiej.
 6. Sklep DEFUNC nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia przesyłki lub opóźnienia w jej dostarczeniu wynikające z błędnie podanego adresu dostawy przez Klienta.

 

7. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie DEFUNC. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu: IBE Technologies Sp. z o.o., ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 3. Sklep DEFUNC nie przyjmuje w przypadku składania reklamacji przez Klienta żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Sklep DEFUNC, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

8. Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo odesłać zamówiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu DEFUNC w niepogorszonym stanie.
 2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.  Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres sklepu internetowego.
 4. Sklep DEFUNC nie przyjmuje w przypadku dokonywania przez Klienta zwrotu towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Koszt odesłania towaru do sklepu DEFUNC ponosi Klient.
 6. Sklep DEFUNC dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 /czternastu/ dni roboczych. W przypadku jeśli płatność była dokonana za pośrednictwem przelewu bankowego zwrot nastąpi na ten sam numer rachunku bankowego, natomiast w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków nastąpi na tę właśnie kartę.

 

9. Wymiana towaru

 1. Klient ma prawo wymienić zamówiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem realizacji wymiany jest przesłanie na adres www.defunc.pl nowego zamówienia na produkt lub produkty na wymianę.
 3. Wymiana towaru jest możliwa, jeśli towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi znamion użytkowania.
 4. Wymieniany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni na adres: DEFUNC.
 5. Sklep DEFUNC, w przypadku dokonywania przez Klienta wymiany towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Koszt odesłania towaru do sklepu DEFUNC ponosi Klient.
 7. W przypadku różnicy w cenie wymienianych produktów, sklep DEFUNC zwróci różnicę na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub Klient dopłaci przelewem różnicę w cenie na rachunek bankowy iBE Technologies Sp. z o.o.

 

10. Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Składając zamówienie w sklepie DEFUNC, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DEFUNC oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep DEFUNC. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich przy zastosowaniu środków ochrony wynikających z przepisów.
 3. Klienci sklepu DEFUNC mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest IBE Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem: ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z RODO.
 6. Dane osobowe Klientów sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
 7. a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
 8. b) w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
 9. c) jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili.
 10. d) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 11. e) w celu kierowania do Klienta na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w sklepie;
 12. f) w celach marketingowych – na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator wysyłać będzie informacje o ofercie sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;
 13. g) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 14. Klient ma prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu w kwestii przetwarzania jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem.
 15. Dokonując zakupów w Sklepie Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 16. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 17. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 11 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
 18. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych.
 19. Na zasadach określonych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 20. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 

11. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy gromadzi dane osobowe w plikach cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta korzystającego z usług sklepu.
 2. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. iBE Technologies Sp. z o.o.podczas komunikacji z Klientami gromadzi następujące dane osobowe:
 4. a) imię i nazwisko,
 5. b) adres dostawy,
 6. c) adres poczty elektronicznej,
 7. d) numer telefonu,
 8. e) nazwa firmy (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
 9. f) NIP (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
 10. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji o produktach oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów.
 11. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość profilowania użytkowników na podstawie informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

12. Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody DEFUNC: kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 

13. Postanowienia końcowe

 1. Sklep DEFUNC nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych przez administratorów, treść i fakt przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Sklep DEFUNC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 3. Sklep DEFUNC nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. i zastępuje poprzednio obowiązujący w Sklepie Regulamin.
 6. Sklep DEFUNC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep DEFUNC. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta. wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach.
 9. DEFUNC podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego.