Dlaczego warto integrować się w firmie

Tak naprawdę od czasów starożytnych ludzie funkcjonują w określonych społecznościach, między innymi poprzez życie rodzinne, uczęszczanie do szkół, miejsc publicznych, ale także poprzez wspólną pracę. Żadna jednostka nigdy nie lubiła być odtrącana, każdy ma potrzebę (która wynika z psychiki ludzkiej), aby być ważną częścią w życiu publicznym. W czasach współczesnych, szczególnie w dużych miastach, żyje się bardzo szybko, to tempo jest zawrotne. Jednak, szczególnie jako świadomy przedsiębiorca, nie można jednak zapominać o bardzo ważnym elemencie biznesu, a mianowicie takiej rzeczy, jak integracja pracowników w biznesie.

Czym ona jest?

Integracja, to najprościej ujmując zżycie się ze sobą każdego członka całości systemu w firmie, która może przynieść pozytywne skutki dla danej organizacji, jak również także te negatywne. Może być ona także dodatkowym czynnikiem motywującym ludzi do sumiennej pracy.

Pozytywne skutki

Tak naprawdę istnieje wiele efektów, które może wywołać umiejętne zastosowanie integracji przez pracodawcę w biznesie, a najważniejszymi z nich są:
1) Identyfikowanie się pracowników z zespołem, a także z firmą – jeśli człowiek czuje się częścią jakiegoś dużego projektu, czy zespołu, to jest w stanie wykonywać swoje obowiązki w sposób jak najbardziej sumienny i zgodny ze standardami, a także jest bardziej zadowolony z pracy oraz jest w stanie zrezygnować ze swoich wygórowanych wymagań finansowych na rzecz tego, aby móc pozostać w tej społeczności.
2) Efekt wartości dodanej – efekt ten następuje wtedy, gdy pracownicy są w stanie i mogą się uzupełniać. Dzięki dobremu zżyciu, podwładni dużo chętniej (jeśli posiadają określoną wiedzę) pomagają pozostałej części zespołu w pokonaniu trudności, dzięki czemu w firmie nie ma znaczących przestojów, dzięki czemu przedsiębiorstwo może generować większe zyski.
3) Łagodniejsze skutki konfliktów – to, że w firmach powstają sprzeczki, różnice zdań, jest rzeczą nieuniknioną. Jako przedsiębiorcy możemy nauczyć się sterować konfliktami, jednak jeśli zespół nie jest jednością, nie będzie umiał poradzić sobie w dobie narastających napięć. Wiadomym jest, że jeśli zespół jest zintegrowany, to wszyscy się nawzajem lubią, ponieważ się dobrze znają, dlatego też każdy będzie gotów iść na ustępstwa.
4) Większy zysk firmy – przede wszystkim związany jest z aspektami opisywanymi powyżej. Dzięki temu, że określona grupa osób pracuje jak mechanizm, każdy jest za coś odpowiedzialny, to praca jest wykonywana w sposób sprawny oraz dokładny. Dzięki temu można wykonać więcej pracy, co wygeneruje większy zarobek dla przedsiębiorstwa.

Negatywne skutki

Tak naprawdę, integracja nie jest wyjątkiem od reguły wśród zjawisk występujących w biznesie i może generować negatywne konsekwencje:
1) Niesubordynacja pracowników – wyobraźmy sobie sytuację, że „team” jest zgrany, a my zwalniamy jednego z pracowników. W tej sytuacji wszyscy pracownicy mogą się zbuntować i nie wykonywać poleceń, lub też pracować w sposób niewłaściwy. Może się tęż tak stać, gdy nie chcemy podnieść pracownikom pensji.
2) Rozluźnienie w pracy – w sytuacji lepszego zżycia ze sobą kadry, może ona czuć się wyjątkowo luźno w miejscu pracy, przez co ważniejsze od wykonywania obowiązków może być dla nich rozmawianie między sobą o życiu prywatnym, zainteresowaniach itp.

Redakcja defunc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.